Giám Đốc Nhân Sự Chuyên Nghiệp (Live Learning)

Quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn đang bị xem nhẹ hoặc chưa có cách hiểu chính xác. Và một thực tế nữa đó là tại nước ta vẫn còn rất ít những Giám đốc nhân sự (CHRO) đích thực. Giám đốc Nhân sự - người hoạch định chiến lược – là người có khả năng cùng Ban Giám đốc đưa ra chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Thậm chí Giám đốc Nhân sự có thể dự đoán được xu thế phát triển của nguồn nhân lực và có kế hoạch ứng phó.

Các chuyên gia của PTI đã dày công nghiên cứu, thiết kế và biên soạn chương trình đào tạo “CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp” với mong muốn các công ty/ các tổ chức sẽ xây dựng được một đội ngũ nhân sự hùng mạnh cùng các chính sách nguồn nhân lực hiệu quả. Điều này chắc chắn sẽ giúp các doanh nghiệp phát triển lên một tầm cao mới.

Đối tượng tham gia

 • Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, những người đang là Giám đốc Nhân sự, Trưởng bộ phận nhân sự, Trưởng phòng tổ chức hành chính,... của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp;
 • Những người đang là chuyên viên nhân sự hay chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc Nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

 • Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới;
 • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay, và triển khai áp dụng và thực tế công việc trong doanh nghiệp: Tổ chức và hoạt động của bộ phận nhân sự; Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; Quy trình tuyển dụng, bổ dụng, thôi dụng; Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách chế độ; Và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến nguồn nhân lực của công ty.

STT

NỘI DUNG

Buổi

 1.  

Chân dung của một CHRO

 • Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CHRO
 • Năng lực, tố chất, kinh nghiệm cần có của một CHRO

01

 1.  

       Tổ chức bộ phận nhân sự

 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm của bộ phận nhân sự
 • Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong bộ phận nhân sự

01

 1.  

       Chiến lược nguồn nhân sự

 • Chiến lược công ty và chiến lược nhân sự
 • Các dạng chiến lược nhân sự và cấu thành của một chiến lược nhân sự
 • Hoạch định chiến lược nhân sự

02

 1.  

Tuyển dụng và bổ dụng

 • Thu hút và tuyển dụng
 • Bổ dụng và những nguyên tắc quan trọng

01

 1.  

      Đánh giá nhân sự

 • Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự
 • Đánh giá thái độ, năng lực, và thành tích

02

 1.  

       Đào tạo và phát triển

 • Hiểu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Xây dựng, thực thi và đánh giá kế hoạch đào tạo
 • Kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn nhân lực kế thừa.

02

 1.  

      Văn hóa công ty

 • Văn hóa doanh nghiệp là gì? Vai trò của văn hóa doanh nghiệp
 • Xây dựng và thay đổi văn hóa doanh nghiệp

01

 1.  

        Lương bổng và chế độ đãi ngộ

 • Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng
 • Cơ cấu và ngân sách tiền lương
 • Chính sách và chế độ đãi ngộ

02

Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
NGUYỄN XUÂN HẢI
Chuyên gia - Giảng viên
PHẠM VĂN CHÍNH
Chuyên gia - Giảng viên
Tạ Thị Phước Thạnh
Chuyên gia - Giảng viên
Kiểu Thị Kim Hoàn
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút