Giám Đốc Kinh Doanh Chuyên Nghiệp (Live Learning)

Các doanh nghiệp luôn khát khao được sở hữu một Giám đốc Kinh doanh (CCO) chuẩn mực nhưng thị trường lao động vẫn đang khan hiếm. Hầu hết các CCO mới chỉ được phát triển lên bằng những trải nghiệm thực tế của bản thân mà chưa được đào tạo và dẫn dắt bài bản.

Với sự nhận thức sâu sắc về những thay đổi trong lĩnh vực Marketing và ngành quản trị bán hàng trên thế giới, cùng với bối cảnh kinh doanh tại Việt Nam, các chuyên gia của PTI đã nghiên cứu, biên soạn chương trình đào tạo "Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp" để khai sáng, hướng dẫn và thúc đẩy năng lực cho các CCO, cung ứng cho thị trường một thế hệ CCO mới tài năng và bản lĩnh, lấp đầy khoảng trống về nguồn nhân lực chất lượng cao này. 

Đối tượng tham gia

 • Giám đốc Kinh doanh (CCO) của các doanh nghiệp;
 • Các trưởng bộ phận phụ trách kinh doanh trong doanh nghiệp;
 • Cấp Lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc);
 • Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc Kinh doanh trong tương lai.

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này bạn có thể:

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý đội ngũ tiếp thị và bán hàng một cách hiệu quả hơn nhằm đạt được mục tiêu chiến lược kinh doanh của bộ phận kinh doanh và của toàn doanh nghiệp.

- Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CCO cần có như: biết cách xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, thực hiện hoạt động tiếp thị, quản trị công tác bán hàng, xây dựng hệ thống phân phối, quản lý hoạt động hậu mãi, chăm sóc khách hàng và quản lý hoạt động hỗ trợ thương mại.

- Hiểu được xu hướng mới trong lĩnh vực Marketing của thế giới.

- Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị bán hàng của thế giới.

- Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Kinh doanh ngày nay.

STT

NỘI DUNG

Buổi

 1.  

Chân dung của một CCO chuyên nghiệp

 • Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CCO
 • Năng lực, tố chất, kiến thức, kinh nghiệm cần có của một CCO

         01

 1.  

Xây dựng bộ phận kinh doanh

 • Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ phận kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp
 • Quy trình và các chính sách của bộ phận kinh doanh

 

          01

 1.  

Chiến lược kinh doanh

 • Chiến lược công ty và chiến lược kinh doanh
 • Hoạch định chiến lược kinh doanh

 

          02

 1.  

Marketing dành cho CCO

 • Tổng quan về marketing và hoạt động marketing
 • Marketing hỗn hợp

          01

 1.  

Quản trị và phát triển phân phối

 • Tổng quan về bán hàng và các nhiệm vụ của hệ thống phân phối
 • Thiết lập HTPP, khởi động HTPP, đánh giá HTPP

 

          02

 1.  

Chăm sóc khách hàng và dịch vụ hậu mãi

 • Khách hàng – Bạn hàng – Đối tác
 • Văn hóa bán hàng và chăm sóc khách hàng
 • Chính sách hậu mãi

 

          01

 1.  

Dự báo thị trường và kế hoạch bán hàng

 • Các bước lập kế hoạch kinh doanh
 • Thực hành lập kế hoạch kinh doanh

 

          01

 1.  

Quản lý hoạt động hỗ trợ thương mại

 • Vai trò và ý nghĩa của Trade Marketing
 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch Trade Marketing
 • Quản lý khuyến mãi: các khái niệm, quy định tổ chức và kiểm soát khuyến mãi.

 

01

 1.  

Huấn luyện và đào tạo bán hàng

 • Huấn luyện và đào tạo nhân viên trong môi trường kinh doanh hiện đại
 • Đánh giá phản hồi kết quả huấn luyện và đào tạo

 

          01

 1.  

Quản lý con người và phát triển đội ngũ

 • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ

          01

 

Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
LÊ NHƯ HIẾU
Chuyên gia - Giảng viên
NGUYỄN XUÂN HẢI
Chuyên gia - Giảng viên
Tạ Thị Phước Thạnh
Chuyên gia - Giảng viên
Hồ Minh Chính
Chuyên gia - Giảng viên
Hoàng Văn Hòa
Chuyên gia - Giảng viên
Trương Thị Mai
Chuyên Gia - Giảng Viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút