Đào tạo phát triển nguồn nhân lực (Live Learning)

Trong vòng đời phát triển của một nhân viên, khâu đầu tiên trong quản trị nhân sự đó là tuyển dụng. Khi tuyển dụng thì chúng ta luôn kỳ vọng nhân sự mới hòa hợp với công ty của mình. Nhưng thật ra tỷ lệ nhân viên mới đi làm có thể đạt được điều đó là không cao.

Khâu tiếp theo của tuyển dụng là đào tạo và phát triển. Doanh nghiệp nào làm tốt công việc đào tạo phát triển thì doanh nghiệp một thời gian sớm nhất sau khi tuyển dụng sẽ có được những nhân viên, những chiến binh xuất sắc và tinh nhuệ.

Chương trình “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực” do Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI xây dựng sẽ mang đến cho học viên những mô hình hiện đại trong công tác quản trị nhân sự đặc biệt là trong hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực.

Đối tượng tham gia

- Ban lãnh đạo công ty, trưởng nhóm các phòng ban trong công ty (Marketing, Nhân sự, Kinh doanh, Sản xuất...).

- Các cá nhân đang phụ trách mảng đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp.

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

- Hiểu được tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nhân viên

- Nắm được các hình thức đào tạo trong doanh nghiệp

- Nắm được các quy trình và mô hình đào tạo nhân viên

- Các bước thực hiện trong quá trình đào tạo nhân viên

- Hiểu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;

- Mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện tại;

- Xây dựng, thực thi và đánh giá kế hoạch đào tạo;

- Kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn nhân lực kế thừa.

Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Lê Quang Hạnh
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút