CHUYÊN ĐỀ/ CHUYÊN KHẢO

Chuyên đề

Phong thủy ứng dụng dành cho Doanh Nhân

Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ

Tái cấu trúc tài chính Doanh Nghiệp

Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ

Kỹ năng lãnh đạo cao cấp

Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ

Chiến lược nguồn nhân lực trong thời kỳ 4.0

Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ

Doanh nghiệp làm thế nào để số hóa thành công

Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ

Lãnh đạo & nghệ thuật đối nhân xử thế

Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ

Chiến lược Doanh nghiệp trong thời đại 4.0

Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ

Dụng nhân như dụng mộc

Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút