CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Tài chính dành cho Lãnh đạo

07/10/2023 3.200.000 VNĐ

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

09/10/2023 3.200.000 VNĐ

Nghiệp vụ quản lý kho

04/11/2023 3.200.000 VNĐ

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

16/10/2023 1.800.000 VNĐ

Quản trị dòng tiền

23/10/2023 1.800.000 VNĐ

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút