CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Tài chính dành cho Lãnh đạo

18/05/2024 3.200.000 VNĐ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

13/05/2024 3.200.000 VNĐ

Quản trị trải nghiệm khách hàng

Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ

Nghiệp vụ quản lý kho

15/06/2024 3.200.000 VNĐ

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

10/08/2024 1.800.000 VNĐ

Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh nhân

Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ

Quản trị dòng tiền

Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút