CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Tài chính dành cho Lãnh đạo

04/03/2022 2.600.000 VNĐ

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

26/02/2022 2.600.000 VNĐ

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ

Nghiệp vụ quản lý kho

26/03/2022 2.800.000 VNĐ

Bán hàng trên facebook chuyên nghiệp & chuyên sâu

Chưa có lịch khai giảng 6.800.000 VNĐ

Bán hàng bằng phương thức livestream chuyên nghiệp

Chưa có lịch khai giảng 6.800.000 VNĐ

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

02/03/2022 1.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút