CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Tài chính dành cho Lãnh đạo

08/03/2021 2.600.000 VNĐ

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

Chưa có lịch khai giảng 4.200.000 VNĐ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

24/01/2021 2.600.000 VNĐ

Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán

Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ

Nghiệp vụ quản lý kho

13/03/2021 2.800.000 VNĐ

Phân tích báo cáo tài chính

Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ

Kỹ năng làm việc hiệu quả

Chưa có lịch khai giảng 2.200.000 VNĐ

Phong thủy cho ngày Tết

Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút