CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Tài chính dành cho Lãnh đạo

Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

07/11/2022 3.200.000 VNĐ

Nghiệp vụ quản lý kho

19/11/2022 3.200.000 VNĐ

Xem tướng tay để biết người

17/12/2022 1.800.000 VNĐ

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

02/12/2022 1.800.000 VNĐ

Quản trị dòng tiền

28/10/2022 1.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút