CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Đào tạo Giảng viên nội bộ

07/11/2020 5.800.000 VNĐ

Tổ trưởng sản xuất

20/11/2020 4.800.000 VNĐ

Kỹ năng bán hàng Chuyên Nghiệp

30/10/2020 3.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút