CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Đào tạo Giảng viên nội bộ

13/11/2023 7.800.000 VNĐ

Tổ trưởng sản xuất

08/12/2023 5.800.000 VNĐ

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút