Chiến lược kinh doanh thời Covid(Live Learning)

          Đại dịch COVID- 19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam, ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều ngành kinh tế. Tuy nhiên kinh tế thế giới cũng được dự báo sẽ khởi sắc trở lại nhờ chiến lược tiêm chủng vaccine Covid-19 được thực hiện đồng loạt, thương mại hàng hóa toàn cầu hồi phục nhanh. Các nền kinh tế lớn của thế giới là Mỹ và EU mở cửa trở lại, thị trường tiêu dùng được phục hồi mạnh mẽ.

          Trước bối cảnh này, doanh nghiệp Việt Nam cần phải có sự thích nghi, xoay chuyển nhanh chóng với định hướng chiến lược và phương thức thực hiện các chiến lược đó. Việc xem xét lại chiến lược và mô hình kinh doanh là điều doanh nghiệp cần ưu tiên để phát triển trong dài hạn.

          Để đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam “vượt bão”, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI xây dựng chương trình “Chiến lược kinh doanh thời COVID” nhằm mang đến những giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển sau đại dịch. 

Đối tượng tham gia

  • Những nhà quản lý và bất kỳ ai muốn phát triển kiến thức về chiến lược và mô hình kinh doanh nhằm hoàn thiện những kỹ năng quản trị của mình. 

Mục tiêu học tập

  • Hiểu thực trạng kinh doanh.
  • Hiểu các khái niệm về chiến lược.
  • Hiểu các quy trình & công cụ liên quan đến hoạch định chiến lược. 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN 01: THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG KINH DOANH THỜI ĐẠI DỊCH

1. Thực trạng thế giới.

2. Xu hướng dịch chuyển kinh doanh.

PHẦN 02: CHIẾN LƯỢC & MÔ HÌNH KINH DOANH

1. Khái niệm về chiến lược.

2. Mô hình kinh doanh. 

PHẦN 03: CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC

1. Chiến lược dẫn đầu chi phí.

2. Chiến lược khác biệt hóa.

3. Chiến lược tập trung.

PHẦN 04: QUY TRÌNH VÀ CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

1. Quy trình hoạch định chiến lược.

2. Công cụ hỗ trợ hoạch định chiến lược. 

PHẦN 05: CÁC THÀNH PHẦN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 7

1. Mục tiêu.

2. Phạm vi cạnh tranh.

3. Lợi thế cạnh tranh.

4. Năng lực cốt lõi.

PHẦN 06: NĂM CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐỂ SỐNG SÓT SAU ĐẠI DỊCH

Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Lê Quang Hạnh
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút