Chiến lược Doanh nghiệp trong thời đại 4.0

Ranh giới giữa thất bại và vinh quang rất mong manh, do đó không thể lúc nào doanh nghiệp cũng dựa vào khả năng bẩm sinh, phát triển một cách tự phát mà phải đưa ra được những chiến lược phù hợp với doanh nghiệp mình để bắt kịp với xu hướng mới. Đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang đặt các doanh nghiệp vào môi trường siêu cạnh tranh. Do vậy, để phát huy tốt nhất các cơ hội, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực của cuộc cách mạng này doanh nghiệp phải có một chiến lược tiếp cận hợp lý để có thể nắm bắt cơ hội cải thiện vị thế mình.

Trong cuộc CMCN 4.0 cần nhất sự chủ động và sáng tạo. Việc xây dựng chiến lược trong thời điểm hiện nay là một việc khó nhưng nếu không xây dựng chiến lược khó có thể hiểu đúng và đi đúng. Doanh nghiệp hiện nay cần nhanh chóng xây dựng chiến lược và kế hoạch áp dụng công nghệ để giải quyết các bài toán kinh doanh, sản xuất chờ đợi công nghệ hoàn thiện là quá muộn để kịp thay đổi.

Trên cơ sở phân tích những tác động mạnh mẽ và toàn diện của CMCN 4.0 đối với các lĩnh vực và sự dịch chuyển các ngành nghề trong CMCN 4.0, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI tổ chức chuyên khảo “Chiến lược doanh nghiệp trong thời đại 4.0” nhằm giúp các doanh nghiệp, các nhà quản trị có được những bước đi vững chắc để tận dụng cơ hội và phát triển bền vững.

Đối tượng tham gia

  • Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên,
  • Các nhà Quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: Giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp
  • Startup, những người có ý định khởi nghiệp trong thời kỳ công nghệ số.
  • Những cá nhân mong muốn tìm hiểu và nâng cao kiến thức về vấn đề này.

Mục tiêu chương trình :

  • Nắm bắt tổng thể về cuộc CMCN 4.0
  • Có được những dự báo về tác động từ cuộc CMCN 4.0 đến các ngành nghề
  • Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức
  • Đưa ra được chiến lược phù hợp với doanh nghiệp mình
  • Khai thác tối đa cơ hội của cuộc CMCN 4.0
  • Ứng dụng công nghệ tối ưu nhất vào kinh doanh và quản trị
Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Phong thủy ứng dụng dành cho Doanh Nhân
Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Chiến lược nguồn nhân lực trong thời kỳ 4.0
Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Lãnh đạo & nghệ thuật đối nhân xử thế
Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút