Chiến lược cạnh tranh

Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, hàng hóa và dịch vụ ngày càng trở nên gay gắt. Dưới tác động mạnh mẽ của kỷ nguyên số, nhiều cơ hội và thách thức đang đặt ra cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một doanh nghiệp không tạo được lợi thế cạnh tranh sẽ không có mức lợi nhuận cao, và là một đối thủ cạnh tranh yếu trong ngành.

Nếu không cải thiện năng lực cạnh tranh của sản phẩm, nguy cơ thua trên sân nhà của doanh nghiệp là rất cao. Nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ là nhu cầu cấp thiết, liên tục và lâu dài mà còn là nội dung sống còn của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thực tế, cách mạng công nghiệp 4.0 thực sự đang tác động hết sức mạnh mẽ, làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, quản trị xã hội, dịch vụ, thương mại… từ đó làm cho cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau mang đậm màu sắc công nghệ hiện đại hơn so với trước rất nhiều.

Vì vậy, để các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh được trong thời kỳ hội nhập, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Trường đào tạo Doanh nhân PTI và Viện Doanh nhân ASEAN thiết kế chương trình CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH ” nhằm giúp các doanh nghiệp tăng cường năng lực quản trị kinh doanh; cải thiện sự yếu kém về tầm nhìn chiến lược trong phát triển kinh doanh.

Đối tượng tham gia

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các giám đốc chức năng, trưởng/phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong doanh nghiệp.
  • Các nhà đầu tư trong và ngoài nước muốn trang bị, cập nhật thêm kỹ năng, kiến thức.

Mục tiêu chương trình :

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ:

  • Đánh giá được khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
  • Các nhân tố tạo nên khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
  • Đưa ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
  • Quy trình quản trị chiến lược, các loại hình chiến lược kinh doanh
  • Nắm được các chiến lược cạnh tranh phổ quát và mô hình cạnh tranh hiện đại
  • Củng có lợi thế cạnh tranh

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

P1 TỔNG QUAN + Giới thiệu mô hình quản trị chiến lược chung.

 

+ Giới thiệu mô hình chiến lược cạnh tranh hiện đại.

P2 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC + Khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược.

 

+ Quy trình quản trị chiến lược hiện đại.

+ Thực tế hoạt động quản trị chiến lược của các doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ hội nhập.

P3 CÁC CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH PHỔ QUÁT + Tìm hiểu về các chiến lược cạnh tranh phổ quát.

 

+ Phân tích mô hình 5 áp lực (Cạnh tranh doanh nghiệp đang có trong ngành, khách hàng, đối thủ tiềm ẩn, nhà cung cấp và sản phẩm thay thế)

+ Chiến lược cạnh tranh cơ bản: Dẫn đầu về chi phí, khác biệt hóa, tập trung.

+ Chuỗi giá trị (value chain): Nghiên cứu & phát triển; thiết kế sản phẩm, dịch vụ; quy trình sản xuất, marketing và bán hàng, phân phối, dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Phong thủy cho ngày Tết
Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Nghệ thuật lãnh đạo
Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
29/05/2020 1.600.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút