Phan Chí Hiếu

Phan Chí Hiếu
Chuyên gia - Giảng viên
  • TS. Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Việt Nam, cùng với việc phụ trách các công tác trong ngành như; thanh tra, xuất bản, báo chí, nghiên cứu khoa học pháp lý...
  • TS. Phan Chí Hiếu còn là giảng viên chuyên đào tạo luật (các cấp học), đào tạo các chức danh tư pháp; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức...
  • Ông không chỉ đóng góp cho trong nghành Tư Pháp Việt Nam mà còn là một trong những chuyên gia có đóng góp tích cực trong việc thực thi quyền lợi và nghĩa vụ cho các doanh nghiệp Việt Nam.