Nguyễn Tất Thịnh

nguyen-tat-thinh
Nguyễn Tất Thịnh
Chuyên gia - Giảng viên
  • Chuyên gia tư vấn Chiến lược & Tái cấu trúc Doanh nghiệp.
  • Hiệu trưởng trường Doanh nhân PTI. Giảng viên trường Học viện Hành chính Quốc gia.
  • Tư vấn trưởng của nhiều dự án tư vấn Chiến lược & Tái cấu trúc Doanh nghiệp
  • Chuyên gia tư vấn Chiến lược & Tái cấu trúc Doanh nghiệp.
  • Hiệu trưởng trường Doanh nhân PTI.
  • Giảng viên Trường Học viện Hành chính Quốc gia.
  • Chuyên gia tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp.
  • Giảng viên khoa Quản lý kinh tế nhà nước – Trường học viện hành chính Quốc gia
  • Tư vấn trưởng của nhiều dự án tư vấn Chiến lược & Tái cấu trúc Doanh nghiệp