Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Chương trình đào tạo dành cho Quản lý
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nhà quản lý

22-07-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung 21

29-06-2017 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung 22

22-07-2017 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực cho quản lý cấp trung 23

02-08-2017 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 07

12-08-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh 14

23-09-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh 15

11-11-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook

06-08-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

26-06-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Marketing Online cấp tốc 02

24-06-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc 03

19-07-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng quản lý thời gian

25-06-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự – Nâng cao

26-06-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

26-06-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

08-07-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị cuộc đời

12-07-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

26-07-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

28-07-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu

01-07-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Ứng dụng phong thủy trong kinh doanh bất động sản và nhà ở

02-07-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Lập kế hoạch ngân sách doanh nghiệp

03-07-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ thuật xây dựng bảng mô tả công việc 01

30-06-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

19-07-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kiểm soát chi phí và tính giá thành

12-07-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

29-07-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng đàm phán

23-08-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

28-06-2017 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

05-07-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

28-06-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại

19-07-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

23-06-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản Lý Giám Sát Bán Hàng

15-07-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thu hồi công nợ

28-06-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối

14-10-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

19-08-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ Năng Bán Hàng Qua Điện Thoại

28-06-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phương pháp dạy con dành cho doanh nhân

16-08-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

16-12-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký
Chuyên khảo/ chuyên đề
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Chuyên khảo: Nghề giám đốc

27-06-2017 Miễn Phí Đăng ký

Chuyên khảo: Phong thủy ứng dụng cho doanh nhân

23-06-2017 Miễn Phí Đăng ký