Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Tài chính dành cho sếp

10-05-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị cuộc đời

12-06-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại

28-06-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong kinh doanh BĐS và nhà ở

19-06-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản Lý Giám Sát Bán Hàng

14-07-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy dành cho doanh nhân

03-04-2017 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

22-04-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

13-05-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Hiểu đúng và làm đúng Kaizen 5S để nâng cao hiệu quả sản xuất

10-06-2017 3.200.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

12-04-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thu hồi công nợ

28-06-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

05-05-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Tuyển dùng giữ và sa thải nhân sự

10-04-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị và thu hồi công nợ

27-05-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp

29-05-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Chiến Lược Tài Chính Trong Quản Trị Doanh Nghiệp – Hồ Chí Minh

29-03-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu

29-05-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

13-05-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối

14-10-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

12-08-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

25-03-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại.

07-04-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ Năng Bán Hàng Qua Điện Thoại

05-06-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ 04.

10-06-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

21-04-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối

08-07-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

16-12-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Văn hóa & Văn hóa DN khóa 01.

05-04-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị cuộc đời

29-03-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Giữ nhân viên giỏi

12-05-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả 07

08-04-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký