Danh mục: Học viên/Cộng đồng PEC

CPO 03 tham quan kiến tập tại Nhà máy UNIBEN

“Thăm quan kiến tập” đến với các mô hình sản xuất của doanh nghiệp trong nước và quốc tế là hoạt động thực tiễn nằm trong nội dung đào tạo của chương trình Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp (CPO). Ngày 25/02/2017 vừa qua, lớp Giám đốc sản xuất – CPO 03 đã tổ chức chương …