Danh mục: Học viên/Cộng đồng PEC

Khi Doanh nghiệp khổ vì thủ tục – Cần làm gì?

Giao dịch với các cơ quan công quyền nhà nước là việc thường gặp ở bất kì doanh nghiệp dù lớn dù nhỏ. Mặc dù đã được chính phủ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi với nhiều chính sách thiết thực, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối …