Danh mục: Bản tin PTI

“Lễ Tôn vinh Sự học của Doanh nhân” lần thứ 9

Trải qua gần một thập kỷ hình thành và phát triển, Tổ chức Giáo dục PTI luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng đào tạo và mang đến giá trị gia tăng cho tầng lớp doanh nhân Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa. Quan điểm giáo dục, đào tạo của …