Trần Đăng Khâm

Trần Đăng Khâm
Chuyên gia - Giảng viên
  • Chuyên gia thị trường về chứng khoán
  • Trưởng bộ môn chứng khoán – ĐH kinh tế quốc dân