Quách Mạnh Hào

Quách Mạnh Hào
Chuyên gia - Giảng viên
  • Phó tổng Giám đốc – Công ty Chứng khoán MB
  • Giám đốc Phân tích Đầu tư – Công ty chứng khoán MB