Phạm Hoàng Ngân

pham-hoang-ngan
Phạm Hoàng Ngân
Chuyên gia - Giảng viên
  • Chuyên gia về Quản lý Điều hành & Chuỗi cung ứng
  • Phó TGĐ Điều hành chuỗi cung ứng ICP Việt Nam