Nguyễn Xuân Hải

Nguyễn Xuân Hải
Chuyên gia - Giảng viên
  • Chuyên gia Nguyễn Xuân Hải có hơn 20 năm hoạt động trong công tác nhân sự. Nguyên Giám đốc nhân sự (Human Resources Director ) tại Entertainment Vietnam Corp và Giám đốc nguồn nhân lực (CPO) tại Nghia nippers Corp.
  • Hiện nay, Giám Đốc Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam;