Nguyễn Tất Thịnh

nguyen-tat-thinh
Nguyễn Tất Thịnh
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN
  • Chuyên gia tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.
  • Ông mang trong mình những hoài bão, tâm nguyện về một sự thay đổi mang tính chất cơ bản và nền tảng. Tư tưởng xuyên suốt của ông: truyền bá, reo rắc, thức tỉnh - Đây cũng chính là triết lý giáo dục của Tổ chức giáo dục PTI.

Không những giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Giảng huấn, Cố vấn Trưởng Tổ chức Giáo dục PTI,  ông còn là giảng viên, chuyên gia của Học Viện Hành Chính Quốc Gia Việt Nam. Ông cũng là tác giả của những cuốn sách được giới doanh nhân quan tâm như: “Nghề giám đốc” (2002), “Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam” ( 2006), “Hành trình nhân sinh quan” (2011).