Nguyễn Hoàng Phương

thay-phuong
Nguyễn Hoàng Phương
PHÓ CT HĐ GIẢNG HUẤN, GIÁM ĐỐC HỌC VỤ
  • Chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương là chuyên gia - giảng viên của nhiều tổ chức và các chương trình đào tạo khác nhau.
  • Chuyên gia còn là nhà tư vấn trong lĩnh vực Marketing và Thương hiệu;

Tư vấn trưởng cho nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Với kinh nghiệm thực tiễn và tâm huyết dành cho công việc của mình, tại mỗi chương trình, mỗi bài giảng chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương luôn truyền ngọn lửa đam mê đến với rất nhiều nhà quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Ông cũng là tác giả của bộ sách “Xây dựng kế hoạch Marketing hoàn hảo” dành riêng cho doanh nghiệp Việt Nam, Phân tích swot trong chiến lược kinh doanh, Marketing case studies, Analysis & marketing mix 4p, Bộ General economics business english, Những khó khăn trong sử dụng tiếng anh.