Nguyễn Hoàng Phương

thay-phuong
Nguyễn Hoàng Phương
Chuyên gia - Giảng viên
  • Chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương là chuyên gia nổi tiếng với vai trò là một giảng viên của nhiều tổ chức và các chương trình đào tạo khác nhau.
  • Đặc biệt, chuyên gia còn là nhà tư vấn cao cấp trong lĩnh vực Marketing và Thương hiệu;

Tư vấn trưởng cho nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế như canon, Sony… Với kinh nghiệm thực tiễn và tâm huyết dành cho công việc của mình, tại mỗi chương trình, mỗi bài giảng chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương luôn truyền ngọn lửa đam mê đến với rất nhiều nhà quản trị, điều hành doanh nghiệp trong và ngoài nước.