Nguyễn Hoàng Phương

thay-phuong
Nguyễn Hoàng Phương
PHÓ CT HĐ GIẢNG HUẤN, GIÁM ĐỐC HỌC VỤ
  • Chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương là chuyên gia - giảng viên của Tổ chức Giáo dục Đào Tạo PTI, hoạt động chuyên môn chính là Marketing - Thương hiệu.
  • Chuyên gia đã tham gia nhiều dự án tư vấn trong vai trò Tư vấn Trưởng của các dự án

Với kinh nghiệm thực tiễn và tâm huyết dành cho công việc của mình, tại mỗi chương trình, mỗi bài giảng chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương luôn truyền ngọn lửa đam mê đến với rất nhiều nhà quản trị doanh nghiệp.

Ông cũng là tác giả của những bộ sách:

  1. “Xây Dựng Kế Hoạch Marketing Hoàn Hảo” (Dành Riêng Cho Doanh Nghiệp Việt Nam)-  Tập 1: Nền Tảng Marketing, Nxb Thông tin & Truyền thông, năm 2011.
  2. “Xây Dựng Kế Hoạch Marketing Hoàn Hảo” (Dành Riêng Cho Doanh Nghiệp Việt Nam) – Tập 2: Lập Kế Hoạch Marketing, Nxb Thông tin & Truyền thông, năm 2012.

  3. “Xây Dựng Kế Hoạch Marketing Hoàn Hảo” (Dành Riêng Cho Doanh Nghiệp Việt Nam) – Tập 3: Thực Hiện Và Đánh Giá Kế Hoạch Marketing Chi Tiết Ứng Dụng Vào Thực Tế Doanh Nghiệp, Nxb Thông tin & Truyền thông,năm 2016.

  4. “Phân Tích Swot Trong Chiến Lược Kinh Doanh”,Nxb Thông tin & Truyền thông, Tháng 4, năm 2012.
  5. “Những Khó Khăn Trong Sử Dụng Tiếng Anh”, Nxb Thông tin &Truyền thông, năm 2008.

  6. “Marketing Case Studies”,Nxb Phụ Nữ, năm 2011.

  7. “Swot Analysis & Marketing Mix 4p”,năm 2011.

  8. “General Economics Business English”, năm 2011.