Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Chương trình nâng cao – Chuyên sâu
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO nâng cao

01-04-2018 46.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO NÂNG CAO Chuyên sâu về LÃNH ĐẠO

01-04-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO nâng cao: Chuyên sâu về CHIẾN LƯỢC

03-06-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO NÂNG CAO Chuyên sâu về KINH DOANH

05-08-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO NÂNG CAO Chuyên sâu về NHÂN LỰC

14-10-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO NÂNG CAO Chuyên sâu về TÀI CHÍNH

09-12-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo dành cho Quản lý
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

26-01-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nhà quản lý

10-03-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

07-04-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

14-07-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

13-10-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng nhân sự chuyên nghiệp

16-03-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Tổ trưởng sản xuất

13-04-2018 4.800.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thuỷ ứng dụng dành cho Doanh Nhân

26-01-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

10-03-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

20-01-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

24-03-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

24-01-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

26-05-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

08-09-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

16-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

10-11-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao

19-01-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh Nhân

31-01-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc

19-01-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Xem tướng tay để biết người

20-01-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả làm việc

27-01-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

03-02-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

04-02-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vẫn tuyển dụng

04-02-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

04-02-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn trong doanh nghiệp

11-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

31-03-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

13-04-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

20-04-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thu hồi công nợ

21-04-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký
Chuyên khảo/ chuyên đề
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Phong thủy ứng dụng cho doanh nhân

24-01-2018 Miễn phí Đăng ký