Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Tài chính dành cho Lãnh đạo

14-10-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

15-09-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

17-09-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

06-10-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

17-08-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO

24-11-2018 3.800.000 VNĐ Đăng ký

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

01-12-2018 3.800.000 VNĐ Đăng ký

1501 cách khen thưởng nhân viên

05-10-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

17-08-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc

17-08-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Marketing Online cấp tốc

17-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng quản lý thời gian

18-08-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

20-08-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kiểm soát chi phí & tính giá thành

08-10-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

21-08-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệp

26-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao

12-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

27-08-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

24-08-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

25-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook

27-08-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook

28-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật lãnh đạo

27-08-2018 1.600.000 VNĐ Đăng ký

Đột phá trong lãnh đạo

29-08-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

05-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu

07-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

10-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp

10-09-2018 1.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

12-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Xem tướng tay để biết người

14-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Công nghệ 4.0 & thương mại điện tử

14-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả

15-09-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị cuộc đời

24-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

28-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

29-09-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Chiến lược cạnh tranh

08-10-2018 1.600.000 VNĐ Đăng ký

Giữ nhân viên giỏi

12-10-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Marketing Digital

13-10-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

20-10-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Pháp luật trong quản lý lao động tiền lương tại Doanh nghiệp

03-12-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình nâng cao – Chuyên sâu
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Nâng cao

09-09-2018 46.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Lãnh đạo

09-09-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Chiến lược

28-10-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Nhân lực

14-10-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Tài chính

09-12-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký
Chuyên khảo/ chuyên đề
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Phong thủy ứng dụng dành cho Doanh Nhân

27-08-2018 Miễn phí Đăng ký

Tái cấu trúc Doanh nghiệp

22-08-2018 100.000 VNĐ Đăng ký