Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

07-07-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

07-07-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

11-08-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

15-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

30-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

24-11-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

10-11-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo Tài chính

22-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Xem tướng tay để biết người

24-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Xem tướng tay để biết người

20-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Tuyển dùng, giữ sa thải nhân sự

25-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

29-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

25-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thu hồi công nợ

30-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7s dành cho Doanh nghiệp

30-06-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

04-07-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

01-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

1501 cách khen thưởng nhân viên

08-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao

09-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc

13-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

16-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Pháp luật trong quản lý lao động tiền lương tại Doanh nghiệp

20-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

21-07-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

21-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị cuộc đời

23-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

25-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Công nghệ 4.0 & thương mại điện tử

27-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệp

27-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu

28-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

30-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Giữ nhân viên giỏi

01-08-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

03-08-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản và Nhà ở

04-08-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kiến thức thuế dành cho lãnh đạo

11-08-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook

15-08-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

22-08-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

25-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình nâng cao – Chuyên sâu
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Nâng cao

09-09-2018 46.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Lãnh đạo

09-09-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Chiến lược

28-10-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Kinh doanh

05-08-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Nhân lực

14-10-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Tài chính

09-12-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký
Chuyên khảo/ chuyên đề
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Mô hình 7s cho Doanh nghiệp

29-06-2018 100.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng lãnh đạo cao cấp

02-07-2018 100.000 VNĐ Đăng ký

Chiến lược Doanh nghiệp trong thời đại 4.0

18-07-2018 100.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy ứng dụng dành cho Doanh Nhân

11-07-2018 100.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy ứng dụng dành cho Doanh Nhân

27-07-2018 100.000 VNĐ Đăng ký