Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Chương trình Đào tạo Giám đốc
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Toàn diện

04-08-2018 32.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

26-09-2018 32.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

30-05-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

24-06-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

09-06-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

12-09-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

09-06-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

10-09-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

22-07-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

13-06-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

08-08-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

09-12-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo dành cho Quản lý
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

19-05-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

18-06-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

14-07-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

13-10-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo Giảng viên nội bộ

07-07-2018 5.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp

28-07-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Tổ trưởng sản xuất

25-05-2018 4.800.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân

15-06-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

09-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

26-05-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

16-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

30-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

24-11-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

16-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

17-06-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

10-11-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

01-06-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

19-05-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

18-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản và Nhà ở

25-05-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

25-05-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

18-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệp

30-05-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

02-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

03-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

04-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

06-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

10-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Giữ nhân viên giỏi

10-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh Nhân

11-06-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao

13-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kiểm soát chi phí và tính giá thành

15-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo Tài chính

22-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Xem tướng tay để biết người

24-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Tuyển dùng, giữ sa thải nhân sự

25-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

29-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

29-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thu hồi công nợ

30-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7s dành cho Doanh nghiệp

30-06-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc

30-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Công nghệ 4.0 & thương mại điện tử

01-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

01-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

1501 cách khen thưởng nhân viên

08-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook

18-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình nâng cao – Chuyên sâu
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Nâng cao

24-06-2018 46.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Lãnh đạo

24-06-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Chiến lược

03-06-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Kinh doanh

05-08-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Nhân lực

14-10-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Tài chính

09-12-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký
Chuyên khảo/ chuyên đề
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Chiến lược Doanh nghiệp trong thời kỳ 4.0

24-05-2018 100.000 VNĐ Đăng ký