Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Chương trình Đào tạo Giám đốc
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Toàn diện

23-12-2017 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

02-06-2018 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

06-11-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

22-11-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

08-12-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

17-12-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

24-01-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

18-11-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

17-03-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

15-11-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

11-12-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

30-10-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo dành cho Quản lý
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

17-11-2017 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nhà quản lý

25-11-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

09-12-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng nhân sự chuyên nghiệp

15-12-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ

08-12-2017 5.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

02-12-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Tổ trưởng sản xuất

10-11-2017 4.800.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

17-11-2017 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

06-12-2017 4.600.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

06-11-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

03-11-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

18-11-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

05-11-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý & giám sát bán hàng

25-11-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

21-10-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

22-10-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc

27-10-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kiểm soát chi phí và tính giá thành

28-10-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

01-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

03-11-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

04-11-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

05-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn trong doanh nghiệp

08-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

10-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ thuật xây dựng bảng mô tả công việc

10-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

1501 cách khen thưởng nhân viên

15-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Tuyển dùng giữ & sa thải nhân sự

15-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy kinh doanh trong bất động sản & nhà cửa

01-12-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Hiểu đúng làm đúng Kaizen 5s để nâng cao hiệu quả trong sản xuất

01-12-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu

08-12-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

20-12-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thu hồi công nợ

23-12-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký
Chuyên khảo/ chuyên đề
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Dụng nhân như dụng mộc

20-10-2017 Miễn phí Đăng ký

Nghề giám đốc

23-10-2017 Miễn Phí Đăng ký