Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Chương trình Đào tạo Giám đốc
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Toàn diện

14-05-2018 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

27-01-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

26-03-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

20-04-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

21-01-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

17-03-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

04-04-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

09-04-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

24-03-2018 18.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo dành cho Quản lý
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

07-03-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

17-03-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ

30-03-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

07-04-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

18-05-2018 5.200.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

19-01-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

31-01-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

22-01-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

03-02-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

12-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

14-04-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

14-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

05-05-2018 3.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

29-01-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

17-03-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý & giám sát bán hàng

10-03-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7S cho doanh nghiệp

15-01-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu

20-01-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị kế toán tài chính dành cho giới chủ

22-01-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

27-01-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

03-02-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

10-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

10-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

12-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

16-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế

19-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

19-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

26-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

13-04-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

15-04-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Đàm phán & thương lượng trong kinh doanh

12-05-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký
Chuyên khảo/ chuyên đề
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

19-01-2018 Miễn phí Đăng ký

Chiến lược xây dựng khách hàng trung thành – Nâng tầm chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp

27-01-2018 Miễn phí Đăng ký