Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

21-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

11-05-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

14-04-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

14-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán

18-04-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

21-04-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý & giám sát bán hàng

30-06-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

05-05-2018 3.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị kế toán tài chính dành cho giới chủ

26-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

28-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

18-04-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7S cho doanh nghiệp

02-04-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

06-04-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

11-04-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

13-04-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc

16-04-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế

16-04-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

22-04-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp

23-04-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

07-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Đàm phán & thương lượng trong kinh doanh

12-05-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

16-05-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thuế an toàn

19-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

20-05-2018 3.200.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

30-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

21-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký
Chuyên khảo/ chuyên đề
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

29-03-2018 Miễn phí Đăng ký

Phong thủy ứng dụng dành cho Doanh nhân

31-03-2018 Miễn phí Đăng ký