Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Tài chính dành cho Lãnh đạo

08-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

21-07-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

14-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

16-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

18-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán

01-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO

04-08-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

22-09-2018 3.600.000 VNĐ Đăng ký

Sống khỏe, trẻ, đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

10-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp

23-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế

30-06-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7S cho doanh nghiệp

02-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc

04-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả

06-07-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

07-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

09-07-2018 3.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

13-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng quản lý thời gian

13-07-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

14-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

14-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị kế toán tài chính dành cho giới chủ

21-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

23-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

27-07-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

28-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

28-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thuế an toàn

04-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp

20-08-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

15-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

23-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký
Chuyên khảo/ chuyên đề
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

09-07-2018 100.000 VNĐ Đăng ký

Dụng nhân như dụng mộc

15-07-2018 100.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7S cho doanh nghiệp

22-07-2018 100.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị nhân sự trước nguy cơ chảy máu chất xám

29-07-2018 100.000 VNĐ Đăng ký