Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Chương trình đào tạo dành cho Quản lý
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

22-08-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

12-09-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp

17-09-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp

22-12-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ

05-10-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp

06-10-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

09-11-2018 5.200.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

18-08-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

18-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

23-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

17-09-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

29-09-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

20-10-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

22-09-2018 4.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

10-11-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ thuật xây dựng bản mô tả công việc

20-08-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị kế toán tài chính dành cho giới chủ

25-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp

27-08-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Thành công trong công việc

27-08-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

08-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thuế an toàn

08-09-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

10-09-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế

15-09-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

21-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7S cho doanh nghiệp

21-09-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

23-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

28-09-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

29-09-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

01-10-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả

12-10-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

12-10-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký
Chuyên khảo/ chuyên đề
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Mô hình 7S cho doanh nghiệp

17-08-2018 Miễn phí Đăng ký

Nhân sự trong điều kiện siêu cạnh tranh

19-08-2018 100.000 VNĐ Đăng ký

Xóa tan nỗi lo rủi ro về thuế

22-08-2018 100.000 VNĐ Đăng ký