Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Chương trình Đào tạo Giám đốc
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Toàn diện

19-11-2017 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

26-11-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

20-12-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

27-01-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

21-01-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

10-11-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

25-12-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

29-11-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo dành cho Quản lý
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

08-11-2017 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

15-12-2017 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

06-11-2017 9.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

18-12-2017 9.600.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ

01-12-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

06-01-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

17-11-2017 5.200.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 3P trong định chuẩn chức danh

08-12-2017 12.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

30-10-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

02-12-2017 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

18-11-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

18-12-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

02-12-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

18-11-2017 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý & giám sát bán hàng

11-11-2017 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

25-11-2017 3.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

28-10-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

29-10-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Lập kế hoạch ngân sách doanh nghiệp

30-10-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

04-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

04-11-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

08-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc

08-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng quản lý thời gian

10-11-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

11-11-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

13-11-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn trong doanh nghiệp

22-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

27-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

02-12-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

25-12-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

12-01-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký
Chuyên khảo/ chuyên đề
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Dụng nhân như dụng mộc

04-11-2017 800.000 VNĐ Đăng ký