Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Chương trình đào tạo dành cho Quản lý
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

06-06-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

16-06-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp

06-06-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ

05-10-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp

07-07-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

09-11-2018 5.200.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho Doanh nhân

08-06-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

21-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

08-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

25-05-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

16-06-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

14-06-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

16-06-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

16-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

18-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán

01-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

04-08-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý & Giám sát bán hàng

24-11-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

22-09-2018 3.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thuế an toàn

19-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thuế an toàn

04-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

20-05-2018 3.200.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

09-07-2018 3.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

23-05-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

13-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong kinh doanh bất động sản

24-05-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế

26-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế

30-06-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

30-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

23-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

02-06-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

03-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

08-06-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Sống khỏe, trẻ, đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

09-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Sống khỏe, trẻ, đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

10-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

10-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp

23-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7S cho doanh nghiệp

02-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc

04-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả

06-07-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

07-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

14-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng quản lý thời gian

13-07-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

21-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị kế toán tài chính dành cho giới chủ

21-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

28-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký
Chuyên khảo/ chuyên đề
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

23-05-2018 Miễn phí Đăng ký