Danh mục: Học viên/Cộng đồng PEC

Nghề nguy hiểm

LienVietPostBank đã góp thêm một ví dụ trong làn sóng thay tướng tại các ngân hàng thời gian gần đây. Ngày 27/3, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) công bố kế hoạch thay đổi nhân sự cao cấp. Dự kiến ông Phạm Doãn Sơn sẽ thay ông Lê Hồng Phong đảm nhiệm vị trí …