Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam

Tựa sách : Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam
Tác giả : Nguyễn Tất Thịnh 
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực :
Năm xuất bản : 2006
Số trang :  323 trang
Giá sách : 120,000 VNĐ
Sách có bán tại : Chương trình Đào tạo tại Hà Nội

 

Trong cuốn sách “Bàn về văn hoá ứng xử của người Việt Nam” của Nguyễn Tất Thịnh ta thấy một phong cách mới trong việc thực chứng các vấn đề xã hội, đó là cách tác giả nhìn xuyên suốt vấn đề theo sự vận động thực tế của văn hoá, xoáy sâu vào những mặt trái trong thói quen ứng xử, đối diện với những vấn đề ấy để tìm ra nguyên nhân trả lời cho các câu hỏi khiến cho độc giả thấy được sự phản tỉnh và tạo ra động lực để thay đổi.

Đọc để biết, để hiểu và định hướng lại cho những thói quen để nó trở nên tốt hơn đó là mong muốn của tác giả, cũng giống như đoạn cuối trong mục thưa cùng bạn đọc tác giả đã viết “như luống đất đã được lật luống, trồng trên đó là gì tuỳ thuộc vào mỗi người. Có nhiều thứ để trồng lắm, nhưng đó phải là những thứ tốt lành nuôi dưỡng chúng ta và thúc đẩy chúng ta phát triển”.