Tái cấu trúc tài chính Doanh Nghiệp

“Tái cấu trúc tài chính là việc quan trọng giống như đường đi đến trái tim của doanh nghiệp vậy”.

Việc tái cấu trúc tài chính thường gắn liền với quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp. Khi thực hiện tốt việc tái cấu trúc tài chính, sắp xếp lại tài sản và các khoản nợ phải trả của công ty có thể giúp công ty duy trì khả năng cạnh tranh ngay cả trong điều kiện kinh tế khó khăn. Tái cấu trúc tài chính DN với các mục đích sau:

Tái cấu trúc tài chính để duy trì hoạt động của doanh nghiệp: Điều này đặc biệt đúng khi doanh số kinh doanh suy giảm và công ty không còn tạo ra lợi nhuận kỳ vọng và doanh nghiệp cần thực hiện tái cấu trúc tài chính để thay đổi tình trạng này.

Tái cấu trúc tài chính để cắt giảm chi phí và tăng lợi nhuận: Bao gồm việc phân tích, đánh giá các chi phí liên quan đến từng hoạt động của doanh nghiệp và tìm cách cắt giảm chi phí và tăng lợi nhuận ròng và đóng cửa các chi nhánh hoạt động không hiệu quả hoặc các cơ sở sản xuất các sản phẩm đã lỗi thời.

Tái cấu trúc để vượt qua khó khăn: Việc cắt giảm chi phí có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức như gộp nhóm các phòng ban lại, cắt giảm nhân sự, rút gọn quy mô sản xuất...

Với mục đích đồng hành cùng các doanh nghiệp trên con đường xây dựng và phát triển doanh nghiệp, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI đã thiết kế chương trình đào tạo: “Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp”.

Đối tượng tham gia

 • Là cấp quản lý điều hành doanh nghiệp - những người không chuyên về tài chính kế toán.
 • Cụ thể: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng/ Phó các Phòng, Ban, Bộ Phận của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể :

 • Có cái nhìn tổng quan về tài chính, tài chính doanh nghiệp;
 • Biết cách tổ chức & quản lý công tác quản trị tài chính doanh nghiệp;
 • Hoạch định tài chính doanh nghiệp;
 • Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp;
 • Thảo luận thời điểm sử dụng tư vấn tài chính và sử dụng tư vấn tài chính như thế nào.
 • Tái cấu trúc lại tài chính doanh nghiệp
 • Phần 1 : Chiến lược tài chính
 • Phần 2 : Các khoản mục tài chính
 • Phần 3 : Tái các tỷ lệ tài chính
 • Phần 4 : Tái cấu trúc nguồn vốn
Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Phong thủy ứng dụng dành cho Doanh Nhân
Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Chiến lược nguồn nhân lực trong thời kỳ 4.0
Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Lãnh đạo & nghệ thuật đối nhân xử thế
Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút