Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam bộc lộ rõ điểm yếu của mình và ít có khả năng cạnh tranh. Để có thể tiếp tục phát triển, các doanh nghiệp buộc phải xây dựng và thực hiện kế hoạch tái cấu trúc.

Tái cấu trúc là quá trình nâng cao thể trạng của doanh nghiệp trên nền tảng hiện có, là quá trình thực hiện những thay đổi căn bản trong doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, tạo ra “trạng thái” tốt hơn cho doanh nghiệp để thực hiện những mục tiêu đã đề ra.

Các doanh nghiệp sẽ phải quyết định cho mình những sựu thay đổi để hội nhập hay bị tự tụt lại phía sau khi các cam kết thương mại của Việt Nam đang đến gần giai đoạn thực hiện.

Thấu hiểu thực trạng đó của doanh nghiệp và là người nắm rõ được “sức khỏe” của các doanh nghiệp, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI xây dựng chuyên khảo “Tái cấu trúc doanh nghiệp” với sự tham dự của của các lãnh đạo, các nhà quản lý đến từ các doanh nghiệp. Đây sẽ thực sự là một cơ hội cho các doanh nghiệp có thể tự đánh giá lại chính mình và có những thay đổi mang tính chiến lược.

Đối tượng tham gia

 • Ban lãnh đạo các doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
 • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các, Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp
 • Những học viên quan tâm tới vấn đề tái cấu trúc trong doanh nghiệp.

Mục tiêu chương trình :

 • Học viên nắm được những kiến thức về tái cấu trúc doanh nghiệp, phân biệt giữa tái cấu trúc và sự thay đổi.
 • Nắm bắt được những tín hiệu cho thấy doanh nghiệp cần tái cấu trúc, điều kiện để tái cấu trúc.
 • Hiểu rõ quy trình tái cấu trúc và biết áp dụng hiệu quả vào doanh nghiệp mình.
 • Phân biệt giữa Tái cấu trúc & sự thay đổi
 • Những tín hiệu cần tái cấu trúc
 • Điều kiện để tái cấu trúc
 • Quy trình tái cấu trúc
  • Bước 1: Chuẩn bị Tái cấu trúc
  • Bước 2: Hành động để Tái cấu trúc
  • Bước 3: Hợp thức hóa các hành động Tái cấu trúc
  • Bước 4: Điều chỉnh tái cấu trúc

 

Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Phong thủy ứng dụng dành cho Doanh Nhân
Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Lãnh đạo & nghệ thuật đối nhân xử thế
Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Doanh nghiệp làm thế nào để số hóa thành công
Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Chiến lược nguồn nhân lực trong thời kỳ 4.0
Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút