Lương Và Chế Độ Đãi Ngộ

Một trong những chức năng của nhân sự đó là đảm bảo đời sống của cán bộ công nhân viên thông qua việc trả lương, trả thưởng và các chế độ phúc lợi khác phù hợp với khả năng cống hiến của người lao động.

Những biện pháp khuyến khích người lao động sẽ giúp họ có thể phát huy hết năng lực, cống hiến hết mình cho doanh nghiệp. Đây chính là một cách gián tiếp giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn.

 Khóa học “Lương và chế độ đãi ngộ” do PTI xây dựng nhằm định hướng cho học viên cách thức xây dựng hệ thống thù lao phù hợp hơn cho công ty mình.

Đối tượng tham gia

- Ban lãnh đạo và Quản lý doanh nghiệp.

- Các giám đốc nhân sự, giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ban/bộ phận trong doanh nghiệp.

- Các cá nhân mong muốn học tập để nâng cao kiến thức về hệ thống thù lao trong doanh nghiệp.

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

- Thấu hiểu vai trò của thù lao trong vòng đời của một nhân viên.

- Nắm vững các kiến thức cốt lõi về hệ thống thù lao trong doanh nghiệp, bao gồm cả phần tài chính và phần phi tài chính, các yếu tố bên trong – yếu tố bên ngoài quyết định hệ thống thù lao.

- Nắm vững công cụ đo lường để tính toán, xây dựng bảng lương.

- Khóa học giúp học viên có thể hiểu và xây dựng một chế độ thù lao phù hợp cho người lao động, tạo động lực tích cực cho đội ngũ nhân viên làm việc và gắn bó với công ty.

- Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng;

- Hệ thống lương và các bước xây dựng hệ thống lương;

- Cơ cấu và ngân sách tiền lương;

- Chính sách và chế độ đãi ngộ.

Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút