Giảng viên Dương Ngọc Dũng

Dương Ngọc Dũng
Dương Ngọc Dũng
Chuyên gia - Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ khoa Đông Á học tại Đại học Harvard (Mỹ)
Tốt nghiệp Tiến sĩ khoa Tôn giáo học tại Đại học Boston (Mỹ)
Tốt nghiệp MBA của United Business Institute (Bỉ) năm 2007.

Đào tạo và tư vấn cho những tổ chức lớn như Samsung, LG Vina, Tổng lãnh sự Mỹ, Úc, New Zealand, Bộ Kế hoạch & Đầu Tư, Bộ Tài chánh, Đài truyền hình Việt Nam, Tổng lãnh sự Singapore.

HỘI ĐỒNG BAN GIẢNG HUẤN & CHUYÊN GIA

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút