Võ Trí Thành

Võ Trí Thành
Chuyên gia
  • Tiến sĩ Võ Trí Thành hiện là Phó Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương.
  • Ông Võ Trí Thành còn là chuyên gia phân tích kinh tế và tư vấn về các vấn đề liên quan đến thương mại tự do, hội nhập kinh tế khu vực, phát triển tài chính và chính sách vĩ mô. Ngoài ra ông cũng rất quan tâm tới các lĩnh vực khác như cải cách thể chế và phát triển kinh tế.
  • Tiến sĩ Võ Trí Thành hiện là Phó Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương.
  • Ông Võ Trí Thành còn là chuyên gia phân tích kinh tế và tư vấn về các vấn đề liên quan đến thương mại tự do, hội nhập kinh tế khu vực, phát triển tài chính và chính sách vĩ mô. Ngoài ra ông cũng rất quan tâm tới các lĩnh vực khác như cải cách thể chế và phát triển kinh tế.