Trần Việt Dũng

Trần Việt Dũng
Chuyên gia - Giảng viên
  • Phó chủ nhiệm bộ môn Marketing, khoa Quản trị kinh doanh,Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
  • Giảng viên cao cấp tại Trường đào tạo doanh nhân  PTI.

Với hai mảng công việc chính bao gồm: nghiên cứu giảng dạy và đào tạo huấn luyện. Nhiều năm qua ông đã làm việc  với các doanh nghiệp tổ chức, tập đoàn lớn như: LM ERICSSON Rep Office – Vietnam, Trung tâm Hợp tác Phát triên Nguồn Nhân lực Việt nam – Nhật Bản (VJCC), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam, Tập đoàn GoldSun, Tập đoàn FPT, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK)…