Phạm Văn Chính

Phạm Văn Chính
Giảng viên
  • Chuyên gia tư vấn cao cấp về Nhân Sự.
  • Giám đốc nhân sự SAMSUNG Vina
  • Giảng viên cao cấp thuộc tổ chức giáo dục PTI
  • Ông Phạm Văn Chính là một chuyên gia về quản trị.
  • Ông được đào tạo bài bản về quản trị kinh doanh tại các quốc gia phát triển.
  • Ông có hơn hai mươi năm làm về quản trị nhân sự, quản trị chiến lược tại các tập đoàn đa quốc gia như Samsung Vina, Philips Việt Nam.
  • Hiện ông là chuyên gia cao cấp về chủ đề quản trị, lãnh đạo, chiến lược