Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Thanh Bình
Chuyên gia - Giảng viên
  • Giảng viên cao cấp Tổ chức giáo dục PTI.
  • Trưởng khoa Marketing quốc tế - Đại học Ngoại thương.
  • Với gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn trong trường Đại học và tư vấn cho các doanh nghiệp.
  • Ông đã thiết kế, biên soạn và thực hiện các chương trình đào tạo cho các nhà quản lý doanh nghiệp với các chương trình đào tạo sát với yêu cầu của doanh nghiệp, chuyên về các lĩnh vực: Quản trị marketing, Quản trị thương hiệu, Thiết lập hệ thống phân phối, Kỹ năng giao tiếp và đàm phán, Kỹ năng quản lý thời gian...