Nguyễn Hoàng Phương

Nguyễn Hoàng Phương
Chuyên gia

Đảm nhiệm cương vị Giám đốc học vụ Tổ chức giáo dục PTI, Tổng thư ký Cộng đồng doanh nhân PEC, chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương còn nổi tiếng với vai trò là một giảng viên của nhiều tổ chức và các chương trình đào tạo khác nhau. Đặc biệt, Nguyễn Hoàng Phương còn là chuyên gia tư vấn cao cấp trong lĩnh vực Marketing &Thương hiệu; Tư vấn trưởng Marketing & Thương hiệu cho nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế như Canon, Sony...

Đảm nhiệm cương vị Giám đốc học vụ Tổ chức giáo dục PTI, Tổng thư ký Cộng đồng doanh nhân PEC, chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương còn nổi tiếng với vai trò là một giảng viên của nhiều tổ chức và các chương trình đào tạo khác nhau. Đặc biệt, Nguyễn Hoàng Phương còn là chuyên gia tư vấn cao cấp trong lĩnh vực Marketing &Thương hiệu; Tư vấn trưởng Marketing & Thương hiệu cho nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế như Canon, Sony…Với kinh nghiệm thực tiễn và tâm huyết dành cho công việc của mình, tại mỗi chương trình, mỗi bài giảng chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương luôn truyền ngọn lửa đam mê đến với rất nhiều nhà quản trị, điều hành doanh nghiệp trong và ngoài nước.