Nguyễn Hoàng Phương

Nguyễn Hoàng Phương
Chuyên gia - Giảng viên
  • Giám đốc học vụ tổ chức giáo dục PTI
  • Chuyên gia Marketing & Thương hiệu
  • Tư vấn trưởng của nhiều dự án Marketing thương hiệu cho nhiều Doanh nghiệp tại Việt Nam và Quốc tế.
  • Giám đốc học vụ Tổ chức Giáo dục PTI
  • Chuyên gia Marketing & Thương hiệu
  • Tư vấn trưởng của nhiều dự án Marketing thương hiệu cho nhiều Doanh nghiệp tại Việt Nam và Quốc tế.