Lê Thẩm Dương

le-tham-duong
Lê Thẩm Dương
Chuyên gia - Giảng viên
  • Trưởng khoa Tài Chính Ngân Hàng - Học viện Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh
  • Giảng viên Cao cấp Tổ chức giáo dục PTI
  • Trưởng khoa Tài Chính Ngân Hàng – Học viện Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh
  • Giảng viên Cao cấp Tổ chức giáo dục PTI