Lê Đăng Doanh

Lê Đăng Doanh
Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung Ương (Central Institute for Economic Management - CIEM), Hà Nội, Việt Nam.

Ông từng làm chuyên viên Văn phòng Chính phủ Việt Nam, thư ký kinh tế cho văn phòng của các nhà lãnh đạo Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nguyễn Duy Trinh…. Ông đã viết rất nhiều bài về kinh tế Việt Nam và về vấn đề tham nhũng. Từ năm 2007 đến 2009, ông là thành viên sáng lập của Viện nghiên cứu Phát triển IDS.