Bùi Kiến Thành

Bùi Kiến Thành
Chuyên gia - Giảng viên
  • Chuyên gia Bùi Kiến Thành là một nhà tài chính người Mỹ gốc Việt, chuyên gia tư vấn tài chính cho các bộ, ngành.

Ông được biết đến là người Việt đầu tiên được đào tạo về tài chính tại Hoa Kỳ, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam hiện nay, ông được vinh danh trong chương trình “Vinh danh nước Việt” năm 2004.