Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Chương trình đào tạo dành cho Quản lý
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

16-04-2017 7.800.000 Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

29-05-2017 8.600.000 Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ

04-08-2017 5.800.000 Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

06-05-2017 5.200.000 Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

01-07-2017 5.200.000 Đăng ký
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

10-04-2017 2.200.000 Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

10-07-2017 2.200.000 Đăng ký

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

08-04-2017 3.600.000 Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

22-04-2017 2.200.000 Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

10-05-2017 2.200.000 Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

22-05-2017 3.600.000 Đăng ký

Quản lý & giám sát bán hàng

22-04-2017 3.600.000 Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

03-05-2017 3.000.000 Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

17-07-2017 3.000.000 Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

24-03-2017 2.000.000 Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

29-03-2017 2.800.000 Đăng ký

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

09-04-2017 1.600.000 Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

16-04-2017 1.600.000 Đăng ký

Quản trị dòng tiền

21-04-2017 1.600.000 Đăng ký

Quản trị & thu hồi công nợ

12-05-2017 2.000.000 Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

27-05-2017 2.200.000 Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

03-06-2017 2.200.000 Đăng ký

Phương pháp dạy con

14-06-2017 2.200.000 Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

28-06-2017 2.200.000 Đăng ký

Kỹ năng quản lý thời gian

07-07-2017 2.000.000 Đăng ký

Lập kế hoạch ngân sách doanh nghiệp

24-07-2017 2.200.000 Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

15-09-2017 2.000.000 Đăng ký