Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Chương trình Đào tạo Giám đốc
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Toàn diện Version 3.0

19-11-2017 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Version 3.0

21-07-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Version 3.0

23-08-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

28-07-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

01-07-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

27-09-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

10-07-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

26-08-2017 18.800.000 VNĐ Đăng ký

CQO – Giám đốc chất lượng chuyên nghiệp

05-08-2017 18.800.000 VNĐ Đăng ký

Trợ lý CEO

23-09-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

Khởi tạo Doanh nghiệp

01-07-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo dành cho Quản lý
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung

12-07-2017 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

23-08-2017 9.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng nhân sự chuyên nghiệp

29-07-2017 9.000.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ

04-08-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

30-06-2017 5.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

01-07-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

10-07-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

05-08-2017 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

15-07-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

14-08-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

24-07-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

30-10-2017 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

03-07-2017 3.600.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

24-06-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7S cho doanh nghiệp

26-06-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Tư duy bán hàng đột phá

26-06-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook

26-06-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

28-06-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng quản lý thời gian

07-07-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc

08-07-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc

09-07-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

08-07-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

17-07-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

19-07-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý & giám sát bán hàng

22-07-2017 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Các công cụ giúp vận hành doanh nghiệp tối ưu

23-07-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Lập kế hoạch ngân sách doanh nghiệp

24-07-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

12-08-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

15-09-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

21-08-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị & thu hồi công nợ

13-10-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký