Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Toàn diện

19-11-2017 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

23-08-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

23-09-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

23-10-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

24-11-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

09-10-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

10-11-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

27-09-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

29-11-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

26-08-2017 18.800.000 VNĐ Đăng ký

CQO – Giám đốc chất lượng chuyên nghiệp

04-11-2017 18.800.000 VNĐ Đăng ký

Trợ lý CEO

23-09-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

Khởi tạo Doanh nghiệp

30-09-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

11-09-2017 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

23-08-2017 9.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng nhân sự chuyên nghiệp

21-10-2017 9.000.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ

06-10-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

07-10-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

13-10-2017 5.200.000 VNĐ Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

02-10-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

02-10-2017 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

16-09-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

16-10-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

18-11-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

18-12-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

01-10-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

30-10-2017 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý & giám sát bán hàng

23-09-2017 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

19-08-2017 3.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

21-08-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

26-08-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

26-08-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Cân đối giữa công việc & cuộc sống

26-08-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

27-08-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

28-08-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook

28-08-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Thành công trong công việc

30-08-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

17-08-2017 Miễn phí Đăng ký

Mô hình 7S cho doanh nghiệp

04-09-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

11-09-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

15-09-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

16-09-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

18-09-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc

18-09-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Lập kế hoạch ngân sách doanh nghiệp

20-09-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn trong doanh nghiệp

27-09-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

09-10-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị & thu hồi công nợ

13-10-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 3P trong định chuẩn chức danh

16-10-2017 12.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân sự trong điều kiện siêu cạnh tranh

24-08-2017 Miễn phí Đăng ký
Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Toàn diện

09-12-2017 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

30-08-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

25-09-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

18-11-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

24-09-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

15-11-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

07-10-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

11-12-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

23-10-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

11-09-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

09-09-2017 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

04-10-2017 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nhà quản lý

25-11-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

23-09-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

11-11-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

09-12-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

04-09-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

26-08-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

21-08-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

14-10-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý & giám sát bán hàng

25-11-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

16-12-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc

04-09-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thu hồi công nợ

16-08-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

25-08-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

1501 cách khen thưởng nhân viên

28-08-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

30-08-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

13-09-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

04-09-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

10-09-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng quản lý thời gian

11-09-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu

18-09-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ thuật xây dựng bảng mô tả công việc

20-09-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kiểm soát chi phí và tính giá thành

07-10-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

07-10-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghề giám đốc

23-08-2017 Miễn Phí Đăng ký
Chương trình đào tạo tại Vĩnh Phúc
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO) tại Vĩnh Phúc

17-09-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký