Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Toàn diện Version 3.0

17-05-2017 26.800.000 Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Version 3.0

24-03-2017 18.800.000 Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Version 3.0

19-04-2017 18.800.000 Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Version 3.0

21-05-2017 18.800.000 Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Version 3.0

19-06-2017 18.800.000 Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Version 3.0

21-07-2017 18.800.000 Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Version 3.0

23-08-2017 18.800.000 Đăng ký

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

24-04-2017 14.800.000 Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

31-03-2017 14.800.000 Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

17-06-2017 14.800.000 Đăng ký

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

26-05-2017 14.800.000 Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

10-04-2017 14.800.000 Đăng ký

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

22-04-2017 16.800.000 Đăng ký

CQO – Giám đốc chất lượng chuyên nghiệp

22-04-2017 16.800.000 Đăng ký

Trợ lý CEO

27-05-2017 14.800.000 Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

10-04-2017 2.200.000 Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

10-07-2017 2.200.000 Đăng ký

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

08-04-2017 3.600.000 Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

16-04-2017 7.800.000 Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

29-05-2017 8.600.000 Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ

04-08-2017 5.800.000 Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

22-04-2017 2.200.000 Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

10-05-2017 2.200.000 Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

22-05-2017 3.600.000 Đăng ký

Quản lý & giám sát bán hàng

22-04-2017 3.600.000 Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

03-05-2017 3.000.000 Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

17-07-2017 3.000.000 Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

06-05-2017 5.200.000 Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

01-07-2017 5.200.000 Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

29-03-2017 2.800.000 Đăng ký

Khởi tạo Doanh nghiệp

01-04-2017 14.800.000 Đăng ký

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

09-04-2017 1.600.000 Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

16-04-2017 1.600.000 Đăng ký

Quản trị dòng tiền

21-04-2017 1.600.000 Đăng ký

Quản trị & thu hồi công nợ

12-05-2017 2.000.000 Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

27-05-2017 2.200.000 Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

03-06-2017 2.200.000 Đăng ký

Phương pháp dạy con

14-06-2017 2.200.000 Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

28-06-2017 2.200.000 Đăng ký

Kỹ năng quản lý thời gian

07-07-2017 2.000.000 Đăng ký

Lập kế hoạch ngân sách doanh nghiệp

24-07-2017 2.200.000 Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

15-09-2017 2.000.000 Đăng ký
Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEOTD 08 – Giám đốc Toàn diện

01-07-2017 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO 29 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Version 3.0

26-03-2017 18.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO 30 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Version 3.0

24-04-2017 18.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO 31 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Version 3.0

31-05-2017 18.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO 10 – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

08-07-2017 14.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO 10 – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

19-05-2017 14.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO 08 – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

26-06-2017 14.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO 10 – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

16-06-2017 14.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO 07 – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

17-07-2017 14.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nhà quản lý

22-07-2017 6.000.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản lý cấp trung khóa 17

15-04-2017 7.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản lý cấp trung khóa 18

12-05-2017 7.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung 19

20-05-2017 7.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung 20

12-06-2017 7.800.000 VNĐ Đăng ký

Tài chính dành cho sếp

10-05-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị cuộc đời

12-06-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại

28-06-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong kinh doanh BĐS và nhà ở

19-06-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản Lý Giám Sát Bán Hàng

14-07-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy dành cho doanh nhân

03-04-2017 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

22-04-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

13-05-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Hiểu đúng và làm đúng Kaizen 5S để nâng cao hiệu quả sản xuất

10-06-2017 3.200.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

12-04-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thu hồi công nợ

28-06-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

05-05-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Tuyển dùng giữ và sa thải nhân sự

10-04-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị và thu hồi công nợ

27-05-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp

29-05-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Chiến Lược Tài Chính Trong Quản Trị Doanh Nghiệp – Hồ Chí Minh

29-03-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu

29-05-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

13-05-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nhà quản lý 01

01-04-2017 6.000.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối

14-10-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

27-05-2017 4.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

12-08-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

25-03-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại.

07-04-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ Năng Bán Hàng Qua Điện Thoại

05-06-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ 04.

10-06-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

21-04-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh 13

10-06-2017 7.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối

08-07-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

16-12-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh 14

23-09-2017 7.800.000 VNĐ Đăng ký

Văn hóa & Văn hóa DN khóa 01.

05-04-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị cuộc đời

29-03-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Giữ nhân viên giỏi

12-05-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh 15

11-11-2017 7.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả 07

08-04-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký