Danh mục: Tuyển dụng

Tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh(nữ)

Số lượng: 5 TPKD Mô tả công việc: Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, có thể tuyển dụng bổ sung nhân viên tư vấn, tiến hành huấn luyện đội ngũ nhân viên tư vấn. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý đối với đội ngũ nhân viên tư vấn của phòng mình phụ trách. Lập kế …