Danh mục: Tuyển dụng

Tuyển dụng chuyên viên tư vấn kinh doanh

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng của thị trường, đồng thời, với mục tiêu và niềm tin trở thành đơn vị đào tạo, tư vấn doanh nghiệp số một tại Việt Nam,  Tổ chức Giáo dục PTI tuyển dụng 15 Chuyên viên kinh doanh nhằm lấp đầy những vị trí tiềm năng bằng các ứng viên có kinh nghiệm và đam mê …