“Văn hóa doanh nghiệp và giao tiếp” – Khóa học thiết thực và hữu ích của Công ty Cổ phần Thành An

Xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đang diễn ra với tốc độ ngày càng cao đã đem đến cho các doanh nghiệp Việt Nam những thời cơ mới, đồng thời nhiều thách thức mới nảy sinh mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Trước bối cảnh đó, các doanh nghiệp phải chuẩn bị những hành trang cần thiết để hoà nhập cùng sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới. Sự phát triển đó đòi hỏi ngày càng lớn về công nghệ kỹ thuật, về dòng vốn khổng lồ cũng như việc quản lý chất lượng theo chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh đó một yếu tố cũng không kém phần quan trọng góp phần bảo đảm sự thành công trong quản lý và giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận được thương trường quốc tế cần kể đến đó là văn hoá doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ giá trị tinh thần và vật chất có được trong quá trình xây dựng và phát triển của tổ chức, đã trở thành chuẩn mực ứng xử, chất keo dính, và nền tảng trong việc tập hợn và thúc đẩy các cá nhân, các bộ phận tạo ra sức mạnh hướng vào việc đạt được mục tiêu chung.

Văn hóa doanh nghiệp là nền tảng của giao tiếp trong kinh doanh. Nó chính là bản sắc của doanh nghiệp, là tiền đề để doanh nghiệp có thể tham gia vào cuộc cạnh tranh thắng lợi nhờ thế mạnh khác biệt, sự đóng góp đặc thù và sáng tạo riêng có của mình.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp và giao tiếp trong kinh doanh, Công ty cổ phần Thành An đã phối hợp với Phòng Đào tạo Inhouse của Trường Doanh nhân PTI tổ chức khóa học “Văn hóa doanh nghiệp và giao tiếp” cho cán bộ nhân viên của Công ty vào ngày 14/8 vừa qua.

Bằng những bài tập nhóm và tình huống thực tế, các học viên được tiếp cận và nhận thức rõ hơn về những giá trị văn hóa đối với doanh nghiệp, nâng cao lòng tự hào về tổ chức, về nghề nghiệp để có ý thức phát triển bản thân và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp hơn.

Khóa học kết thúc thành công nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thành An và Phòng Đào tạo Inhouse của Trường Doanh nhân PTI. Sau khóa học, PTI còn đề xuất với Công ty Cổ phần Thành An cần bổ sung thêm một số chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng mềm cho cán bộ, nhân viên công ty như Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phát triển bản thân…

Những khóa học đặc biệt như thế này không chỉ nâng cao năng lực, kỹ năng của toàn bộ nhân viên công ty mà còn tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên, để tạo nên một sức mạnh tập thể giúp công ty vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Bài viết khác