« back to album

PTI Convocation - Lễ tôn vinh sự học lần thứ 3, Tổ chức tại Hà Nội 17.07.2015