vi
Lộ trình chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp Việt Nam 2016 – 2020
Khách sạn Shareton - Quảng An - Tây Hồ - Hà Nội
Lộ trình chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp Việt Nam 2016 – 2020
Khách sạn Shareton - Đồng Khởi - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
Hội thảo: Cất cánh hội nhập – 20.12.2014
GEM CENTER - Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quận 1 - TP HCM
Hội thảo: Cất cánh hội nhập – 14.12.2014 Tại Hà Nội
Trung tâm hội nghị quốc tế - 11 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội
Hội thảo kinh tế: Điểm sáng kinh tế 2014 Hành động của các doanh nghiệp
Trung tâm hội nghị quốc tế - 11 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội
Hội thảo: Kinh tế 2013 – cơ hội và thách thức với doanh nghiệp việt nam
Địa điểm: Hội trường lớn - Trung tâm hội nghị Thành phố Hải Phòng
Hội thảo: Tái cấu trúc kinh tế – Thế nào là hợp lý
Địa điểm: Hội trường lớn - Trung tâm hội nghị Thành phố Hải Phòng