Vũ Trí Dũng

Vũ Trí Dũng
Chuyên gia - Giảng viên

PGS.TS Vũ Trí Dũng là một trong những chuyên gia marketing hàng đầu Việt Nam hiện nay. Với kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu rộng về Marketing, thầy đang là giảng viên cao cấp khoa Marketing của trường Đại học Kinh tế Quốc Dân .