Nguyễn Ngoan

Nguyễn Ngoan
Chuyên gia - Giảng viên

Ông Nguyễn Ngoan – Chuyên gia về Sale & Marketing

Ông nguyên là Giám đốc Kinh doanh & Marketing của Panasonic.

  • Chuyên gia về Sale & Marketing
  • Nguyên giám đốc kinh doanh Marketing của Panasonic
  • Giảng viên cao cấp Viện Doanh nhân ASEAN.