Giới thiệu

“Công lý không gục ngã” tái hiện bối cảnh xã hội thế kỷ 18, phản ánh thời khắc lịch sử điển hình cho sự suy thoái và phân hóa ở kinh thành Thăng Long giai đoạn cuối trào của phủ Chúa Trịnh. Chúa Trịnh Sâm vốn trước đây là một tướng giỏi, oai phong lẫy lừng, nhưng ngày một già yếu, không nghe can gián của mẹ và các quan đại thần, Chúa Trịnh Sâm vì quá si mê Tuyên phi Đặng Thị Huệ, giao hết quyền hành cho người đàn bà đầy tham vọng, ông còn ép gả công chúa Ngọc Lan (con gái mình) cho Đặng Mậu Lân (em trai Tuyên phi). Gã “Cậu trời” – Mậu Lân ỷ thế cường quyền, dám làm càn hãm hiếp đàn bà, mưu mô cướp nhà, cướp đất… của dân lành, khiến cả kinh thành Thăng Long loạn lạc, ngập tràn oan ức, dân lành kêu than, công lý lung lay trước cường quyền… kỷ cương phép nước trong triều chính chao đảo nhiễu nhương… Trước tình cảnh đó, công chúa và quốc mẫu tố cáo, Trịnh Sâm buộc phải cử Ngô Thì Nhậm xử lý tên “cậu trời” làm càn.
Là danh sĩ đất Bắc Hà, thông minh, cương nghị, Ngô Thì Nhậm thừa hiểu chúa muốn mượn tay mình giết Mậu Lân mà không làm mất lòng Tuyên phi. Phải xử một án khó vì những người tố cáo đều bị Đặng Thị Huệ mua chuộc, không có ai làm chứng, Ngô Thì Nhậm nhiều đêm không ngủ. Nhưng bất chấp sự dọa dẫm của Tuyên Phi, Ngô Thì Nhậm quyết xử Mậu Lân đúng công lý với tinh thần trung trực,liêm khiết: “Kẻ sĩ phải có một minh chúa để thờ, chứ không thể cúc cung ngu trung phò tá cho một triều đình ruỗng nát”.
“Công lý không gục ngã” là một tác phẩm hấp dẫn, với các mạch truyện và chủ đề, gửi gắm những bài học đáng suy ngẫm rút ra từ quá khứ, nhưng vẫn mang đậm tính thời đại, khẳng định một thông điệp lịch sử còn lưu lại cho hậu thế về niềm tin vào sự chiến thắng của Công lý.
Vở diễn tỏa ra một thông điệp :
“Dù cái ác được thao túng, bảo vệ nhưng chính nghĩa luôn chiến thắng,
công lý luôn luôn được thực thi!”

Sự kiện khác