Doanh nghiệp vừa và nhỏ trước Cách mạng 4.0: Thay đổi hay là chết?

Theo nghị quyết TW khóa 12 đã xác định Doanh nghiệp tư nhân là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Lực lượng này chiếm tới gần 90% số doanh nghiệp ở Việt Nam, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lực lượng này được dự báo là sẽ chịu tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – cuộc cách mạng được cho là sự bùng nổ của các công nghệ đột phá và đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Vậy, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang ở đâu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0? Và liệu các doanh nghiệp vừa và nhỏ có bắt kịp được với xu thế chung, có tận dụng được những cơ hội do cuộc cách mạng này mang lại hay không?

Hội thảo “Cách mạng 4.0 và chiến lược mở đường tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam” trong chương trình “Thời sự”, phát sóng lúc 19 giờ ngày 1/10/2017 trên kênh VTV1 – Đài truyền hình Việt Nam

 

Chi tiết xem tại: http://vtv.vn/video/thoi-su-19h-vtv1-01-10-2017-250435.htm

 

Bài viết khác