Chương trình Đào tạo tại Hải Phòng
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Nâng cao

09-09-2018 46.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

29-07-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo tại Quảng Ninh
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

30-06-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

30-06-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

09-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

10-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký