Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Toàn diện

14-05-2018 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

20-12-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

27-01-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

26-03-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

20-04-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

21-01-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

17-03-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

25-12-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

09-04-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

24-03-2018 18.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

15-12-2017 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

13-01-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

10-01-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ

30-03-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

06-01-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

08-12-2017 5.200.000 VNĐ Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

31-01-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

22-01-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

05-05-2018 3.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

18-12-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

29-01-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

17-03-2018 3.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý & giám sát bán hàng

10-03-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 3P trong định chuẩn chức danh

12-01-2018 12.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

16-12-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế

16-12-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị & thu hồi công nợ

22-12-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thuế an toàn

23-12-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Lập kế hoạch ngân sách doanh nghiệp

25-12-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

06-01-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

08-01-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

08-01-2018 3.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

12-01-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

15-01-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7S cho doanh nghiệp

15-01-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

10-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

10-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

12-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

16-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO nâng cao

01-04-2018 46.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO NÂNG CAO Chuyên sâu về LÃNH ĐẠO

01-04-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO nâng cao: Chuyên sâu về CHIẾN LƯỢC

03-06-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO NÂNG CAO Chuyên sâu về KINH DOANH

05-08-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO NÂNG CAO Chuyên sâu về NHÂN LỰC

14-10-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO NÂNG CAO Chuyên sâu về TÀI CHÍNH

09-12-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

23-12-2017 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

26-03-2018 32.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

02-06-2018 32.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

17-12-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

22-12-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

22-01-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

17-03-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

28-03-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

12-03-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

06-12-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

23-03-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

09-06-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

27-12-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

18-04-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

22-07-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

17-03-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

20-01-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

13-04-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

26-01-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nhà quản lý

10-03-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

09-12-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng nhân sự chuyên nghiệp

15-12-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Tổ trưởng sản xuất

13-04-2018 4.800.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

13-12-2017 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thuỷ ứng dụng dành cho Doanh Nhân

26-01-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

07-04-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

23-12-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

10-01-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý & giám sát bán hàng

13-01-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

13-12-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu

08-12-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

11-12-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

15-12-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

20-12-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn trong doanh nghiệp

05-01-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

05-01-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Hiểu đúng làm đúng Kaizen 5s để nâng cao hiệu quả trong sản xuất

05-01-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

06-01-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao

19-01-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vẫn tuyển dụng

07-01-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh Nhân

08-01-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

12-01-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thu hồi công nợ

13-01-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả làm việc

13-01-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký