Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Toàn diện

14-05-2018 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

26-03-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

20-04-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

23-05-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

24-06-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

30-03-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

17-03-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

04-04-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

09-04-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

24-03-2018 18.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

07-03-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

17-03-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ

30-03-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

07-04-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

18-05-2018 5.200.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

30-03-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

23-03-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

12-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

14-04-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

14-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

05-05-2018 3.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

21-04-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý & giám sát bán hàng

10-03-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Sống khỏe, trẻ, đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

08-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

10-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

12-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc

14-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

16-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

16-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

19-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thuế an toàn

19-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

21-03-2018 3.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị kế toán tài chính dành cho giới chủ

26-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

26-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7S cho doanh nghiệp

02-04-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

06-04-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

13-04-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

13-04-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế

16-04-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Đàm phán & thương lượng trong kinh doanh

12-05-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

07-03-2018 Miễn phí Đăng ký
Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO nâng cao

01-04-2018 46.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO NÂNG CAO Chuyên sâu về LÃNH ĐẠO

01-04-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO nâng cao: Chuyên sâu về CHIẾN LƯỢC

03-06-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO NÂNG CAO Chuyên sâu về KINH DOANH

05-08-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO NÂNG CAO Chuyên sâu về NHÂN LỰC

14-10-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO NÂNG CAO Chuyên sâu về TÀI CHÍNH

09-12-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

02-04-2018 32.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

02-06-2018 32.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

17-03-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

28-03-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

16-04-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

12-03-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

09-06-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

23-03-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

09-06-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

18-04-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

22-07-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

31-03-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

13-04-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

25-03-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

19-05-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nhà quản lý

10-03-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

07-04-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

14-07-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

13-10-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng nhân sự chuyên nghiệp

16-03-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

05-05-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Tổ trưởng sản xuất

13-04-2018 4.800.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân.

20-04-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

26-03-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

17-03-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

31-03-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

18-03-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

26-05-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

08-09-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

16-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

10-11-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

26-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

09-04-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

05-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao

28-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

07-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn trong doanh nghiệp

11-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu

14-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

17-03-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc

19-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong kinh doanh BĐS & nhà ở

21-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

24-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vẫn tuyển dụng

25-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

13-04-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình Đào tạo tại Hải Phòng
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

27-05-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo tại Quảng Ninh
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

30-06-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký