Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Toàn diện

19-11-2017 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

26-11-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

20-12-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

27-01-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

21-01-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

10-11-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

25-12-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

29-11-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

08-11-2017 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

15-12-2017 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

06-11-2017 9.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

18-12-2017 9.600.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ

01-12-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

06-01-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

17-11-2017 5.200.000 VNĐ Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

30-10-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

02-12-2017 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

18-11-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

18-12-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

02-12-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

18-11-2017 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý & giám sát bán hàng

11-11-2017 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

25-11-2017 3.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

28-10-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

29-10-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Lập kế hoạch ngân sách doanh nghiệp

30-10-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

04-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

04-11-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

08-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc

08-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng quản lý thời gian

10-11-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

11-11-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

13-11-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn trong doanh nghiệp

22-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

27-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

02-12-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 3P trong định chuẩn chức danh

08-12-2017 12.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

25-12-2017 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

12-01-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Dụng nhân như dụng mộc

04-11-2017 800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Toàn diện

23-12-2017 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

02-06-2018 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

06-11-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

22-11-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

08-12-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

17-12-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

24-01-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

18-11-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

17-03-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

15-11-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

27-12-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

30-10-2017 16.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

17-11-2017 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nhà quản lý

25-11-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

09-12-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng nhân sự chuyên nghiệp

15-12-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ

08-12-2017 5.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

02-12-2017 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Tổ trưởng sản xuất

10-11-2017 4.800.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

17-11-2017 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

06-12-2017 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

06-11-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

03-11-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

18-11-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

05-11-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý & giám sát bán hàng

25-11-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc

27-10-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kiểm soát chi phí và tính giá thành

28-10-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

01-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao

24-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

03-11-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

04-11-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

05-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn trong doanh nghiệp

08-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

10-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ thuật xây dựng bảng mô tả công việc

10-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

1501 cách khen thưởng nhân viên

15-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Tuyển dùng giữ & sa thải nhân sự

15-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh Nhân

22-11-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Xem tướng tay để biết người

22-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook

26-11-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy kinh doanh trong bất động sản & nhà cửa

01-12-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Hiểu đúng làm đúng Kaizen 5s để nâng cao hiệu quả trong sản xuất

01-12-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu

08-12-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

15-12-2017 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

20-12-2017 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thu hồi công nợ

23-12-2017 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Tiếp Thị Thông Minh

25-10-2017 Miễn phí Đăng ký
Chương trình đào tạo tại Quảng Ninh
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

18-11-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký