Danh mục: Uncategorized

Ông Triệu Văn Dương Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Trường Doanh nhân PTI vinh dự nhận biểu tượng “Doanh nhân văn hóa Asean”

Vào ngày 3/2/2018 vừa qua, ông Triệu Văn Dương Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Trường Doanh nhân PTI được vinh danh tại hạng mục “Doanh nhân văn hóa Asean” do Trung tâm hỗ trợ hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào –  Campuchia trao tặng. Bà Nguyễn Lan Anh -Trường Doanh nhân …