Danh mục: Học viên/Cộng đồng PEC

CEOHP 03 sinh nhật 5 tuổi – Những kỷ niệm khó phai

Mặc dù, đã 05 năm hoàn thành chương trình đào tạo CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp tại Trường Doanh nhân PTI, nhưng tập thể lớp CEOHP 03 vẫn duy trì các hoạt động ngoại khóa, giao lưu, kết nối giữa các doanh nhân trong lớp, cùng nhau sẻ chia tri thức, kinh …